4

Visie

Binnen de natuurgeneeskunde gaat men er van uit dat de fysieke en mentale gezondheid van een individu afhankelijk is van zeer veel verschillende factoren. Een aantal daarvan zijn:
- de voeding die een dier te eten krijgt
- de arbeid die een dier moet verrichten
- de omgang/band met de eigenaar
- de sociale structuur van de groep soortgenoten
- de geschiedenis van het dier (niet alleen de medische, maar ook bv. verhuizingen, verschillende eigenaren, veranderingen in de omgeving, dagindeling, voeding enz.).

Tijdens een consult worden al deze factoren zorgvuldig besproken.
Op deze manier wordt het dier ”in kaart gebracht”. Hierdoor wordt duidelijk wat de oorzaak is van de ontstane klachten. Deze kunnen dan fundamenteler worden aangepakt dan wanneer je je alleen op de klacht richt.

Ik werk zoveel mogelijk met maatregelen en natuurlijke middelen. Indien nodig kan samengewerkt worden met uw dierenarts.